Wat?
Wij weten alles van arbeids-, medezeggenschaps-, pensioen- en privacyrecht. Deze kennis hebben wij verkregen door jarenlange ervaring opgedaan in vooraanstaande Nederlandse en Engelse advocatenkantoren en internationale bedrijven.

Onze arbeidsrechtpraktijk is gevarieerd. Arbeidsrecht is onder andere ontslagrecht, maar daarnaast hebben wij expertise in het adviseren en procederen over wijziging waaronder versobering van arbeidsvoorwaarden, cao-vraagstukken, arbeidsongevallen, arbeidsongeschiktheid, tewerkstellingsvergunningen en reorganisaties.  En wij zijn goed thuis in problemen met en rond ondernemingsraden, corporate governance en medezeggenschap in brede zin.

De pensioenrechtpraktijk beslaat het totale speelveld van het pensioenrecht: advisering en procederen over indexatie, taakafbakeningsvraagstukken, waardeoverdracht, de gevolgen van de IFRS-boekhoudregels, pensioenovereenkomsten en pensioenreglementen, en uitvoeringsovereenkomsten.

Privacyrecht gaat onder meer over het verwerken van persoonsgegevens. Dat kunnen gegevens zijn van uw werknemers, maar ook van uw klanten. Wij adviseren over hoe u binnen uw bedrijf met persoonsgegevens om kunt gaan zonder de wet te overtreden. Over cameratoezicht, whistle-blowing procedures en controle van e-mail. Over het recht op
inzage en marketing. Wij hebben expertise in het adviseren over internationale doorgifte bijvoorbeeld in het geval van outsourcing of buitenlandse court orders en BCRs. En voor financiële instellingen hoort daar natuurlijk het bankgeheim bij. Wij assisteren u bij uw melding en vergunningaanvraag.

Wij kunnen u ook helpen uw onderneming compliant te maken en te houden op het gebied van het arbeids-, pensioen- en privacyrecht. Zo geven wij maatwerk trainingen. Dat kan een overzicht zijn van actuele ontwikkelingen, of een training waarin basiskennis wordt overgebracht of verdiepend wordt ingegaan op zaken die spelen in uw onderneming of uw branche. Door een quick-scan van alle HR, pensioen en privacy documentatie (bijvoorbeeld: de standaard arbeidsovereenkomst, code of conduct, personeelregelingen en beleid ten aanzien van whistle-blowing en pre-employment screening of internetgebruik) blijft uw documentatie op orde. Wij ontwikkelen ook producten voor u. Zoals een database met voor u onmisbare informatie, handige Q&A's en online trainingen. Dat tegen een vooraf vastgestelde prijs.